Videre videnda

© Magus tv

Geschiedenis

Megen - Magus TV

De herindeling

Een grote verandering bracht de gemeentelijke herindeling teweeg. Immers elke gemeente had ook maar één Lokale Omroep. Op 1 januari 1994 werden de gemeenten Oss-Berghem en Megen c.a. samengevoegd. De bestaande stichtingen werden opgeheven en een nieuwe stichting "Omroep Maasland" werd opgericht. Een nieuw bestuur werd geformeerd met een nieuwe voorzitter en diverse leden uit besturen van de voormalige omroepen. Zo namen uit Megen 2 leden plaats in het nieuwe bestuur. Magus bleef een eigen stichting, vallend onder het bestuur van "Omroep Maasland". Door de technische omstandigheden (Megen heeft een andere kabelexploitant) bleef het eigen kanaal van Magus TV in Megen behouden. Echter het gebied van uitzenden werd uitgebreid met Haren, Macharen, Berghem en Oss. Ook werden er dientengevolge meer opnamen in Haren en Macharen gemaakt.
Wederom een grote ommekeer was de verkoop van het Osse kabelnet aan Essent. De toegang tot het kopstation werd voor Magus afgesloten en in Haren en Macharen was Magus niet meer te ontvangen. Ondanks de toezegging van de wethouder om te zoeken naar een oplossing, is dit tot op heden niet gebeurd. Magus blijft proberen om dit toch weer te realiseren. Magus heeft samen met de lokale omroep van Ravenstein en Berghem een overkoepelende stichting opgericht met de naam LOGOSS wat staat voor Lokale Omroepen Gemeente OSS. Hierin worden gezamelijk zaken zoals verzekeringen en vergunningen geregeld.